Nhà > Chính sách của tập tin cookie vn.med-info24.com

Chính sách của tập tin cookie vn.med-info24.com

I. Tập tin Cookies – chúng là gì?

 

1. Tệp cookie là dữ liệu máy tính, trong các tệp tin văn bản cụ thể. Chúng được lưu trữ trong các thiết bị kết thúc của người dùng. Các tệp cookie được sử dụng cho các trang web. Cookie chứa tên của trang web mà chúng đến từ, thời gian lưu trữ và số duy nhất.
2. Dịch vụ không tự động thu thập bất kỳ thông tin nào. Ngoại lệ là thông tin chứa trong các tập tin cookie.

II. Chúng tôi sử dụng các tập tin cookies vì mục đích gì?

 

1. Cookie được dùng để sử dụng trang web. Nhà điều hành sử dụng các tệp này để:
a) khả năng đăng nhập và duy trì phiên người dùng trên mỗi trang của trang,
b) điều chỉnh nội dung của trang web theo sở thích của từng cá nhân. Cookie nhận ra thiết bị và hiển thị nội dung của trang theo sở thích của người dùng,
c) tạo ra các số liệu thống kê nặc danh mà không xác định người sử dụng,
d) Theo dõi lưu lượng truy cập của người dùng trên trang web.
3. Cookie được sử dụng bởi các đối tác trang web của nhà điều hành, bao gồm cả những người sử dụng trang web cụ thể, phải tuân theo chính sách riêng tư của họ.
4. Vì lợi ích của sự an toàn của dữ liệu, chúng tôi đã phát triển thủ tục và các khuyến nghị nội bộ để ngăn chặn sự tiết lộ trái phép. Chúng tôi kiểm soát việc thực hiện và liên tục kiểm tra việc tuân thủ các quy định có liên quan – Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, Luật về cung cấp dịch vụ bằng các phương tiện điện tử, cũng như mọi loại hành vi và hành vi của luật pháp Cộng đồng

III. Cách tắt cookies?

 

1. Theo mặc định, phần mềm trình duyệt web cho phép cookie được đặt trên thiết bị kết thúc của người dùng. Các cài đặt này có thể được thay đổi bởi Người dùng để chúng tự động chặn “cookie” trong cài đặt trình duyệt web hoặc thông báo cho mỗi người dùng cookie trên thiết bị.
2. Người sử dụng Dịch vụ có thể thay đổi cài đặt cookie bất kỳ lúc nào. Để biết thông tin chi tiết về cách quản lý cookie và cách quản lý cookie, xem cài đặt phần mềm (trình duyệt web). Ở đây bạn có các tùy chọn chỉnh sửa trong các trình duyệt phổ biến:
– Mozilla Firefox
– Trình duyệt web IE
– Google Chrome
– Safari
3. Nhà cung cấp dịch vụ cảnh báo rằng những thay đổi trong cài đặt của trình duyệt web của người dùng có thể làm gián đoạn việc hiển thị trang web.